frekvent

Adverb

Översättningar

Hur används ordet frekvent

 • "Däremot röstar de olika frekvent."
 • "Då gäller att använda handkräm frekvent."
 • "Åtminstone är det så att det mer frekvent kommer till vår kännedom."
 • "Som jag förstått saken finns i nuläget däremot inga tillgängliga medel för exempelvis Marcus Berg, som allt mer frekvent förekommit i spekulationerna kring en återkomst."
 • "Som jag förstått saken finns i nuläget däremot inga tillgängliga medel för exempelvis Marcus Berg, som allt mer frekvent förekommit i spekulationerna kring en återkomst."
 • "Nu planeras en upprustning av Rosenlund, ett område som länge varit avfolkat kvällstid, förutom av en frekvent handel av mer skrupellös karaktär."
 • "Som jag förstått saken finns i nuläget däremot inga tillgängliga medel för exempelvis Marcus Berg, som allt mer frekvent förekommit i spekulationerna kring en återkomst."
 • "Den växer lika frekvent i nordamerikanska skogar som vitsipporna gör här hos oss."
 • "Karlsson Barock, vars medlemmar i huvudsak sammanstrålat på Högskolan för scen och musik, har sedan sin första konsert i december 2009 byggt upp en egen konsertserie i Göteborg och ett frekvent gästspelande på andra platser i regionen."
 • "Karlsson Barock, vars medlemmar i huvudsak sammanstrålat på Högskolan för scen och musik, har sedan sin första konsert i december 2009 byggt upp en egen konsertserie i Göteborg och ett frekvent gästspelande på andra platser i regionen."
 • "I Blekinge län arbetar kommuner allt mer frekvent med just säkerhetsfrågor kring kommunhusen."
 • "I dag sker städning varannan dag i de salar som inte används frekvent på den aktuella skolan, vilket Miljöförbundet anser är för lite."
 • "– Den var mer frekvent på ostkusten i Torhamnslandet och Kristianopel, berättar hon."
 • "Jag tycker det är bättre att man har en mer frekvent städning på entréer och toaletter som används mer, säger han."
 • "Samåkningssidan administreras via Facebook och fylls frekvent med erbjudanden från privatpersoner som framför allt kvällar, nätter och helger erbjuder körningar inom Karlskrona kommun."
 • "På sidan – som samlar drygt 3 000 medlemmar – står det uttryckligen ” inget prat om pengar ”, men SVT Nyheter Blekinges granskning visar att flera av dem som frekvent annonserar ändå tar betalt för tjänsten."
 • "Detta trots att han genomgått behandling på Nämndemansgården och frekvent gått på AA-möten."
 • "Det är helt enkelt inte den genomsnittlige festivalbesökaren som mest frekvent besöker stadsbiblioteket där biblioteksassistenten arbetar till vardags."
 • "Längden på fängelsestraffet beror bland annat på hur frekvent brottet har begåtts av personen."
 • "Hur omfattande och frekvent nattvandringen blir beror på intresset från allmänheten."

Vad betyder frekvent inom generell ?

som förekommer på samma sätt, regelbundet och ofta

Möjliga synonymer till frekvent

Diskussion om ordet frekvent

frekvent

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet frekvent

 • "I Blekinge län arbetar kommuner allt mer frekvent med just säkerhetsfrågor kring kommunhusen."
 • "I dag sker städning varannan dag i de salar som inte används frekvent på den aktuella skolan, vilket Miljöförbundet anser är för lite."
 • "– Den var mer frekvent på ostkusten i Torhamnslandet och Kristianopel, berättar hon."
 • "Jag tycker det är bättre att man har en mer frekvent städning på entréer och toaletter som används mer, säger han."
 • "Samåkningssidan administreras via Facebook och fylls frekvent med erbjudanden från privatpersoner som framför allt kvällar, nätter och helger erbjuder körningar inom Karlskrona kommun."
 • "På sidan – som samlar drygt 3 000 medlemmar – står det uttryckligen ” inget prat om pengar ”, men SVT Nyheter Blekinges granskning visar att flera av dem som frekvent annonserar ändå tar betalt för tjänsten."
 • "Detta trots att han genomgått behandling på Nämndemansgården och frekvent gått på AA-möten."
 • "Det är helt enkelt inte den genomsnittlige festivalbesökaren som mest frekvent besöker stadsbiblioteket där biblioteksassistenten arbetar till vardags."
 • "Längden på fängelsestraffet beror bland annat på hur frekvent brottet har begåtts av personen."
 • "Hur omfattande och frekvent nattvandringen blir beror på intresset från allmänheten."

Vad betyder frekvent inom ALLMÄNT ?

som förekommer på samma sätt, regelbundet och ofta

Diskussion om ordet frekvent