signifikant

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet signifikant

 • "Förändringen i tumören är signifikant, mycket mindre tumörmassa och storlek, berättar hennes pappa Kristoffer Nordström"
 • "– Vi hittade en signifikant koppling mellan flintskallighet och risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tomohide Yamada vid University of Tokyo till BBC News."
 • "Äter du till exempel viltkött en gång i månaden eller oftare så blir blyhalten signifikant förhöjd med cirka 30 till 50 procent jämfört med den som äter det mindre än en gång i månaden."
 • "Och där märktes en signifikant skillnad gällande dödsfallen hos barnen."
 • "Tittar man också på nätmäklare som Avanza och Nordnet så har deras aktivitet ökat signifikant när det gäller antalet transaktioner."
 • "Den svenske ordföranden Leif Johansson har sagt att det ” signifikant undervärderar ” Astra Zeneca."
 • "– Nu har andelen företag som arbetar med miljömål minskat till 25 procent, vilket är en signifikant minskning, säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket."
 • "Men det vi ser nu är inte bara en säsongseffekt utan det är signifikant att prata om trendbrott eftersom uppgången legat på så hög nivå tidigare under året, säger Sandegren."
 • "På en direkt fråga från en mindre aktieägare om varför inte, svarade finanschefen : ” Det är inte en signifikant kostnad ”."
 • "– Vi har haft några sättningar några år bakåt tiden med Greklandskrisen och före dess Lehmankraschen och det som hänt de sista månaderna är att för stora delar av framför allt bostadsrättsmarknaden så har vi sett en utplaning, och det är signifikant i sig."

Vad betyder signifikant inom generell ?

betydelsefull, viktig; meningsfull; icke slumpmässig

Diskussion om ordet signifikant

signifikant

Adverb

Översättningar

Hur används ordet signifikant

 • "Förändringen i tumören är signifikant, mycket mindre tumörmassa och storlek, berättar hennes pappa Kristoffer Nordström"
 • "– Vi hittade en signifikant koppling mellan flintskallighet och risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tomohide Yamada vid University of Tokyo till BBC News."
 • "Äter du till exempel viltkött en gång i månaden eller oftare så blir blyhalten signifikant förhöjd med cirka 30 till 50 procent jämfört med den som äter det mindre än en gång i månaden."
 • "Och där märktes en signifikant skillnad gällande dödsfallen hos barnen."
 • "Tittar man också på nätmäklare som Avanza och Nordnet så har deras aktivitet ökat signifikant när det gäller antalet transaktioner."
 • "Den svenske ordföranden Leif Johansson har sagt att det ” signifikant undervärderar ” Astra Zeneca."
 • "– Nu har andelen företag som arbetar med miljömål minskat till 25 procent, vilket är en signifikant minskning, säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket."
 • "Men det vi ser nu är inte bara en säsongseffekt utan det är signifikant att prata om trendbrott eftersom uppgången legat på så hög nivå tidigare under året, säger Sandegren."
 • "På en direkt fråga från en mindre aktieägare om varför inte, svarade finanschefen : ” Det är inte en signifikant kostnad ”."
 • "– Vi har haft några sättningar några år bakåt tiden med Greklandskrisen och före dess Lehmankraschen och det som hänt de sista månaderna är att för stora delar av framför allt bostadsrättsmarknaden så har vi sett en utplaning, och det är signifikant i sig."

Vad betyder signifikant inom generell ?

betydelsefull, viktig; meningsfull; icke slumpmässig

Diskussion om ordet signifikant

signifikant

signifikanare
signifikantast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet signifikant på svenska?

Komparativ: signifikanare
Superlativ: signifikantast

Hur används ordet signifikant

 • "Förändringen i tumören är signifikant, mycket mindre tumörmassa och storlek, berättar hennes pappa Kristoffer Nordström"
 • "– Vi hittade en signifikant koppling mellan flintskallighet och risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tomohide Yamada vid University of Tokyo till BBC News."
 • "Äter du till exempel viltkött en gång i månaden eller oftare så blir blyhalten signifikant förhöjd med cirka 30 till 50 procent jämfört med den som äter det mindre än en gång i månaden."
 • "Och där märktes en signifikant skillnad gällande dödsfallen hos barnen."
 • "Tittar man också på nätmäklare som Avanza och Nordnet så har deras aktivitet ökat signifikant när det gäller antalet transaktioner."
 • "Den svenske ordföranden Leif Johansson har sagt att det ” signifikant undervärderar ” Astra Zeneca."
 • "– Nu har andelen företag som arbetar med miljömål minskat till 25 procent, vilket är en signifikant minskning, säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket."
 • "Men det vi ser nu är inte bara en säsongseffekt utan det är signifikant att prata om trendbrott eftersom uppgången legat på så hög nivå tidigare under året, säger Sandegren."
 • "På en direkt fråga från en mindre aktieägare om varför inte, svarade finanschefen : ” Det är inte en signifikant kostnad ”."
 • "– Vi har haft några sättningar några år bakåt tiden med Greklandskrisen och före dess Lehmankraschen och det som hänt de sista månaderna är att för stora delar av framför allt bostadsrättsmarknaden så har vi sett en utplaning, och det är signifikant i sig."

Vad betyder signifikant inom kläder ?

betydelsefull, viktig; meningsfull; icke slumpmässig

Diskussion om ordet signifikant