humanism

humanismen
humanismer
humanismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till humanism

Hur böjs ordet humanism på svenska?

Obestämd singular: humanism
Bestämd singular: humanismen
Obestämd plural: humanismer
Bestämd plural: humanismerna

Vad betyder humanism inom sociologi ?

en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism

Möjliga synonymer till humanism

Diskussion om ordet humanism

humanism

humanisms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder humanism inom generell, generell ?

the doctrine emphasizing a person's capacity for self-realization through reason; rejects religion and the supernatural

Möjliga synonymer till humanism

Möjliga synonymer till humanism

Diskussion om ordet humanism