kroppsställning

kroppsställningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kroppsställning

Hur används ordet kroppsställning

  • "Och de vistades i så trånga utrymmen att de har utvecklat en onormal kroppsställning och onormala rörelser."
  • "Stelhet och även smärta i nacken är ett vanligt symtom när cyklister börjar cykla med framåtlutad kroppsställning på exempelvis en racercykel, men som brukar avta och försvinna med träning och vana."
  • "– Större delen av misshandeln har skett när kvinnan har haft en låg kroppsställning, sittandes eller på knä, sa polisen."
  • "Men sedan dess har allt fler indicier på motsatsen radats upp, exempelvis deras upprätta kroppsställning och deras snabba tillväxt."

Vad betyder kroppsställning inom sociologi ?

sätt att positionera kroppens delar i förhållande till varandra (genom att använda kroppens leder), d.v.s. en enskild, statisk konfiguration av kroppens alla leder (eller av en delmängd av dessa)

Diskussion om ordet kroppsställning