illbatting

illbattingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • brat  [ nedsättande, vardagligt ]

Synonymer till illbatting

Vad betyder illbatting inom vardagligt ?

okynnigt barn

Möjliga synonymer till illbatting

Diskussion om ordet illbatting