Pan

Namn

Översättningar

Engelska
 • Pan  [ mytologi ]

Hur används ordet Pan

 • "Han har nu arbetat med kampanjarbete för Hillary Clinton, i Pan beach county i Florida."
 • "Peter Pan och Wendys resa, en modern version av J."
 • "Den var scen för Regionsteatern Blekinge-Kronobergs uppsättning av Peter Pan förra sommaren."
 • "– Vi blev ett riktigt tajt gäng och när Peter Pan tog slut så ville vi göra mer teater, säger Tove Njåstad."
 • "Peter Pan blev en publiksuccé och de hoppas att även den nya teatern ska bidra med samma nöje."
 • "Teaterskeppet skapades av gänget som var amatörensemble under Peter Pan 2014."
 • "European Games hålls alltså gången i Baku i år, är ett kontinentalt spel enligt samma modell som förlagorna Asian Games, Pan America Games och African Games."
 • "Mycket är på gång, menar hon, och nämner åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 som adresserar just förlorade och uttjänta fiskeredskap, det kunskapsbyggande samarbetsprojektet mellan EU-länderna runt Östersjön, Pan Baltic Scope, som ska leda framåt och appen som används i satsningen i Trelleborg / Region Skåne för att underlätta inrapportering ska lanseras nationellt eftersom det ” måste bli enklare att märka fiskeredskap och att lämna in förlorad utrustning ”."
 • "Bosse Pan är förundersökningsledare i polisens ungdomsgrupp i Täby."
 • "– Vi har haft 12-åringar misstänkta för rån, vi har en del 12- 14-åringar misstänkta för narkotikabrott, fortsätter Bosse Pan."
 • "Han har nu arbetat med kampanjarbete för Hillary Clinton, i Pan beach county i Florida."
 • "Peter Pan och Wendys resa, en modern version av J."
 • "Den var scen för Regionsteatern Blekinge-Kronobergs uppsättning av Peter Pan förra sommaren."
 • "– Vi blev ett riktigt tajt gäng och när Peter Pan tog slut så ville vi göra mer teater, säger Tove Njåstad."
 • "Peter Pan blev en publiksuccé och de hoppas att även den nya teatern ska bidra med samma nöje."
 • "Teaterskeppet skapades av gänget som var amatörensemble under Peter Pan 2014."
 • "European Games hålls alltså gången i Baku i år, är ett kontinentalt spel enligt samma modell som förlagorna Asian Games, Pan America Games och African Games."
 • "Mycket är på gång, menar hon, och nämner åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 som adresserar just förlorade och uttjänta fiskeredskap, det kunskapsbyggande samarbetsprojektet mellan EU-länderna runt Östersjön, Pan Baltic Scope, som ska leda framåt och appen som används i satsningen i Trelleborg / Region Skåne för att underlätta inrapportering ska lanseras nationellt eftersom det ” måste bli enklare att märka fiskeredskap och att lämna in förlorad utrustning ”."
 • "Bosse Pan är förundersökningsledare i polisens ungdomsgrupp i Täby."
 • "– Vi har haft 12-åringar misstänkta för rån, vi har en del 12- 14-åringar misstänkta för narkotikabrott, fortsätter Bosse Pan."

Vad betyder Pan inom mytologi ?

Fotograf: Wikipedia
en okynnig och starkt sinnlig herde- och skogsgud i grekisk mytologi

Relaterat till Pan

myt

måne

Diskussion om ordet Pan

PAN

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • PAN  [ förkortning, data ]

Hur används ordet PAN

 • "Det har också hänt att vi avskedat arbetsförmedlare efter liknande misskötsamhet, säger Martin Lindeblad och berättar att PAN årligen fattar beslut gällande runt 30 ärenden som kommer från arbetsförmedlingen och som då handlar om olika sorters misskötsamhet."
 • "Mannen har nu anmälts till personalansvarsnämnden ( PAN ) och där är chansen stor att han kommer att bli straffad, antingen genom en varning eller ett löneavdrag."
 • "Också på de nordiska bankernas samorganisation för kort, PAN Nordic Card Association, håller man nu skyndsamt på att utvärdera rapporten från Cambridge."
 • "G-P:s granskning visar att domstolarna utdömer mildrare straff om personalansvarsnämnden ( PAN ) säger att de åtalade poliserna riskerar avsked."
 • "PAN ändrar sig efter domen"
 • "De utreds vid en särskild enhet och blir vid en fällande dom ett ärende hos PAN."
 • "Var gränsen går är den ständiga frågan för PAN."
 • "Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet och ledamot i PAN, tycker att det finns ett brott man som polis inte kan begå."
 • "TT har gått igenom ett par år av fällande domar mot poliser där polisens personalansvarsnämnd ( PAN ) slutligt avgjort vilka som ska avskedas och vilka som ska få fortsätta sin tjänst."
 • "Ordförande för PAN är myndighetens egen generaldirektör Anne-Marie Begler."

Diskussion om ordet PAN

pan

pans
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pan har 12 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom medicin
 • Inom geologi
 • Inom mat
 • Inom film
 • Inom historia, vapen
 • Inom gruvdrift
 • Inom vardagligt
 • Inom amerikansk engelska, slang
 • Inom meteorologi
 • Inom sport
teknik
byggnadskonst
medicin
geologi
mat
film
historia, vapen
gruvdrift
vardagligt
amerikansk engelska, slang
meteorologi
sport

Ordet pan inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom teknik)

Ordet pan inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom byggnadskonst)

Ordet pan inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom medicin)

Ordet pan inom geologi

jorden under matjorden

Översättningar (inom geologi)

Svenska
 • alv  [ geologi ]

Möjliga synonymer till pan (inom geologi)

Ordet pan inom mat

wide metal vessel used in cooking

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom mat)

Ordet pan inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Ordet pan inom historia, vapen

Översättningar (inom historia, vapen)

Svenska

Ordet pan inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom gruvdrift)

Ordet pan inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • nylle  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till pan (inom vardagligt)

Ordet pan inom amerikansk engelska, slang

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang)

Möjliga synonymer till pan (inom amerikansk engelska, slang)

Ordet pan inom meteorologi

runda isflak med upphöjd kant

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Ordet pan inom sport

shallow container made of metal

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till pan (inom sport)

Diskussion om ordet pan

pan

pan
panned
panned
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till pan (inom sport)

Hur används ordet pan

 • "The camera panned across the room"
 • "The critics panned the performance"

Ordet pan har 3 betydelser

 • Inom dans
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
dans
generell
vardagligt

Vad betyder pan inom dans ?

wash dirt in a pan to separate out the precious minerals

Översättningar (inom dans)

Svenska
 • vaska  [ gruvdrift ]

Synonymer till pan (inom dans)

Möjliga synonymer till pan (inom dans)

Ordet pan inom generell

make a sweeping movement

Översättningar (inom generell)

Ordet pan inom vardagligt

express a totally negative opinion of

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pan (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pan (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pan

PAN

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till PAN (inom vardagligt)

Vad betyder PAN inom förkortning, data ?

Personal Area Network, ursprung GTE

Diskussion om ordet PAN

pan

Adjektiv [-]

Översättningar

Svenska

Ordet pan har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom film
generell
film

Vanligast betydelse av ordet pan inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet pan inom film

Panchromatic film is a type of black-and-white photographic film that is sensitive to all wavelengths of visible light. http://en.wikipedia.org/wiki/Panchromatic_film

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till pan (inom film)

Diskussion om ordet pan

Pan

Namn [-]

Översättningar (inom film)

Svenska
 • Pan  [ mytologi ]

Vad betyder Pan inom mytologi ?

God of fields and woods and shepherds and flocks; represented as a man with goat's legs and horns and ears; identified with Roman Sylvanus or Faunus http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_(god)

Diskussion om ordet Pan