truncation

truncations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till truncation

Ordet truncation har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom formell stil
generell
data
formell stil

Ordet truncation inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till truncation (inom generell)

Ordet truncation inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet truncation inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till truncation (inom formell stil)

Möjliga synonymer till truncation (inom formell stil)

Diskussion om ordet truncation