curtailment

curtailments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till curtailment

Vad betyder curtailment inom data ?

the temporal property of being cut short

Möjliga synonymer till curtailment

Diskussion om ordet curtailment