summa

summan
summor
summorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till summa

Hur böjs ordet summa på svenska?

Obestämd singular: summa
Bestämd singular: summan
Obestämd plural: summor
Bestämd plural: summorna

Hur används ordet summa

  • "Han är skyldig en okänd summa pengar, och blir tillsagd hur han ska lämna över dem."
  • "Där fick personer med allvarliga psykiska problem som levde isolerat en summa pengar varje månad."
  • "” I provpunkt Likboden SV Söder, 1,4 meter under markytan, har kvarlämnats halter överskridande naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM [ mindre känslig markanvändning ] avseende summa PAH-H, där bedömningen gjorts att föroreningen inte härrör från dieselläckaget. ”"
  • "Männen ska med kniv ha hotat 19-åringen och fått honom att lämna ifrån sig sin mobil och en mindre summa kontanter."
  • "Den förening som fått mest pengar är fotbollsklubben Mjällby AIF som får in en summa på 160 710 kronor."
  • "Visst kan de sälja innan men bara till en summa av köpeskillingen med en viss uppräkning."
  • "På så vis vill det kommunala bostadsbolaget förhindra att någon köper en tomt och säljer vidare för en betydligt högre summa."
  • "En summa på totalt 7200 kronor."
  • "Det är samma summa som förra året och pengar som tas av kommunsyrelsens reserv."
  • "Vinsten blir förutom att pryda frimärket också ett arvode på 5.000 kronor – en summa som familjen skänker till behövande barn."

Vad betyder summa inom enhet ?

resultatet av en addition; det hela, delarna sammantagen|sammantagna

Möjliga synonymer till summa

Relaterat till summa

antal

helhet

kvantitet

penningväsen

Diskussion om ordet summa

summa

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till summa

Diskussion om ordet summa