foot

foot
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till foot

Hur används ordet foot

 • "His parents footed the bill for his course fees"
 • "The company will foot her expenses"

Ordet foot har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom zoologi
 • Inom matematik
vardagligt
zoologi
matematik

Vad betyder foot inom vardagligt ?

pay for something

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till foot (inom vardagligt)

Ordet foot inom zoologi

informal or colloquial synonyms of 'walk' "

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till foot (inom zoologi)

Möjliga synonymer till foot (inom zoologi)

Ordet foot inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till foot (inom matematik)

Möjliga synonymer till foot (inom matematik)

Diskussion om ordet foot

foot

feet
Substantiv

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till foot (inom matematik)

Hur används ordet foot

 • "he stood at the foot of the tower"
 • "his bare feet projected from his trousers"
 • "armored from head to foot"
 • "he is six feet tall"
 • "curled up on the foot of the bed"
 • "the foot of the page"
 • "the foot of the list"
 • "the foot of the mountain"
 • "one foot of the chair was on the carpet"

Ordet foot har 9 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom enhet
 • Inom militärväsen
 • Inom matematik
 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
 • Inom allmänt
 • Inom snickeri
 • Inom byggnadskonst
anatomi
enhet
militärväsen
matematik
teknik
sjöfart
allmänt
snickeri
byggnadskonst

Vad betyder foot inom anatomi ?

the foot of a human being

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
 • fot  [ anatomi, kropp ]

Synonymer till foot (inom anatomi)

Möjliga synonymer till foot (inom anatomi)

Ordet foot inom enhet

a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a yard

Översättningar (inom enhet)

Svenska
 • fot  [ anatomi, kropp ]

Synonymer till foot (inom enhet)

Möjliga synonymer till foot (inom enhet)

Ordet foot inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till foot (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till foot (inom militärväsen)

Ordet foot inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet foot inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet foot inom sjöfart

tross insydd som förstärkning i ett segels kant

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet foot inom allmänt

the lower part of anything

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till foot (inom allmänt)

Möjliga synonymer till foot (inom allmänt)

Ordet foot inom snickeri

a support resembling a pedal extremity

Översättningar (inom snickeri)

Svenska
 • ben  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till foot (inom snickeri)

 • pin [ collegial ]

Ordet foot inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
 • fundament  [ byggnadskonst ]
 • plint  [ arkitektur, byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till foot (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet foot