tissue

tissue
tissued
tissued
Verb

Översättningar

Synonymer till tissue

Möjliga synonymer till tissue

Diskussion om ordet tissue

tissue

tissues
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tissue har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom teknik
  • Inom papper
kläder
teknik
papper

Ordet tissue inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska
  • tyg  [ kläder, textil ]

Synonymer till tissue (inom kläder)

Möjliga synonymer till tissue (inom kläder)

Ordet tissue inom teknik

a part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function

Översättningar (inom teknik)

Svenska
  • vävnad  [ anatomi, biologi ]
  • väv  [ anatomi ]

Möjliga synonymer till tissue (inom teknik)

Ordet tissue inom papper

a soft thin (usually translucent) paper

Översättningar (inom papper)

Synonymer till tissue (inom papper)

Diskussion om ordet tissue