vesper

vespern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet vesper

  • "Den sittande ärkebiskopen Anders Wejryd lägger ner staven vid en gudstjänst – vesper – i Uppsala domkyrka lördagen den 14 juni kl 18."

Vad betyder vesper inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
aftongudstjänst

Möjliga synonymer till vesper

Relaterat till vesper

afton

gudstjänst

gudstjänst

Diskussion om ordet vesper

vesper

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet vesper

vesper

vespers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till vesper

Diskussion om ordet vesper