gradualpsalm

gradualpsalmen
gradualpsalmer
gradualpsalmerna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet gradualpsalm på svenska?

Obestämd singular: gradualpsalm
Bestämd singular: gradualpsalmen
Obestämd plural: gradualpsalmer
Bestämd plural: gradualpsalmerna

Vad betyder gradualpsalm inom generell ?

En gradualpsalm, av lat. gradus, "en trappa upp", är en psalm som sjungs innan evangelietexten läses under en högmässa inom Svenska kyrkan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gradualpsalm

Möjliga synonymer till gradualpsalm

Relaterat till gradualpsalm

gudstjänst

Diskussion om ordet gradualpsalm