arbetsplan

arbetsplanen
arbetsplaner
arbetsplanerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet arbetsplan på svenska?

Obestämd singular: arbetsplan
Bestämd singular: arbetsplanen
Obestämd plural: arbetsplaner
Bestämd plural: arbetsplanerna

Hur används ordet arbetsplan

 • "Trafikverket har i förslaget till arbetsplan för nya väg 940 föreslagit att Kungsbacka kommun inte bara tar över den nuvarande väg 940 utan även de två enskilda vägar som löper mellan den nya och gamla vägen."
 • "Enligt Trafikverkets förslag till arbetsplan kommer myndigheten att göra vissa åtgärder vid de två vägarna."
 • "En arbetsplan för dessa väntas bli klar till sommaren."
 • "Det var i juni som en familj överklagade Trafikverkets arbetsplan för en ny trafikplats och en ny väglänk, Nordlänken, som ska binda samman E6 med väg 161."
 • "– Beslutet är att avslå överklagandena, något som i praktiken innebär en fastställelse av Trafikverkets arbetsplan och ett ja till Onsalavägen, bekräftar Gunilla Renbjer, handläggare på regeringskansliet, för tidningen."
 • "En arbetsplan upprättades redan 1955 för en nystäckning för väg 940 på Onsalahalvön."
 • "Det var i februari 2016 som Trafikverket fastställde en arbetsplan för det som kallas nya Onsalavägen, men planera mötte motstånd och beslutet överklagades."
 • "– Nu säkrar vi ju lönerna för våra medlemmar och företaget får mer tid att jobba på sin arbetsplan, säger han."
 • "Inte heller när det gäller ett av mötets stora mål, att utarbeta en arbetsplan för hur man ska hinna få ett nytt bindande klimatavtal för alla länder på mötet i Paris 2015, har det skett några egentliga framsteg."
 • "– Det verkar ganska svårt att få ihop en arbetsplan för de kommande förhandlingarna."
 • "– Beslutet är att avslå överklagandena, något som i praktiken innebär en fastställelse av Trafikverkets arbetsplan och ett ja till Onsalavägen, bekräftar Gunilla Renbjer, handläggare på regeringskansliet, för tidningen."
 • "En arbetsplan upprättades redan 1955 för en nystäckning för väg 940 på Onsalahalvön."
 • "Det var i februari 2016 som Trafikverket fastställde en arbetsplan för det som kallas nya Onsalavägen, men planera mötte motstånd och beslutet överklagades."
 • "– Nu säkrar vi ju lönerna för våra medlemmar och företaget får mer tid att jobba på sin arbetsplan, säger han."
 • "Inte heller när det gäller ett av mötets stora mål, att utarbeta en arbetsplan för hur man ska hinna få ett nytt bindande klimatavtal för alla länder på mötet i Paris 2015, har det skett några egentliga framsteg."
 • "– Det verkar ganska svårt att få ihop en arbetsplan för de kommande förhandlingarna."
 • "En arbetsplan finns nu för hur ländernas marin, flygvapen och armé i fredstid ska kunna öva gemensamt och använda varandras resurser, berättade försvarsminister Karin Enström ( M ) och hennes finländske kollega Carl Haglund idag på en presskonferens i Vanda utanför Helsingfors."
 • "Ambulansförarna efterlyser en tydlig arbetsplan för att förhindra olyckor."
 • "Vi har styrelsemöte på söndag och ska nu ta fram en arbetsplan, säger Maria Leffler, en av de föräldrar i bygden som drivit frågan."
 • "En ny arbetsplan för väg 45 – enligt den faktiska sträckningen – är fastställd av Trafikverket i Borlänge men kan fortfarande överklagas till regeringen."

Diskussion om ordet arbetsplan