mumbo-jumbo

mumbo-jumboes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mumbo-jumbo har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
lingvistik
vardagligt
generell

Ordet mumbo-jumbo inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till mumbo-jumbo (inom lingvistik)

Ordet mumbo-jumbo inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till mumbo-jumbo (inom vardagligt)

Ordet mumbo-jumbo inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till mumbo-jumbo (inom generell)

Diskussion om ordet mumbo-jumbo