rotvälska

rotvälskan
rotvälskor
rotvälskorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rotvälska

Hur böjs ordet rotvälska på svenska?

Obestämd singular: rotvälska
Bestämd singular: rotvälskan
Obestämd plural: rotvälskor
Bestämd plural: rotvälskorna

Vad betyder rotvälska inom lingvistik ?

Rotvälska är ett allmänt begrepp i svenskan för att benämna ett obegripligt och/eller förvirrande språk/dialekt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Rotv%C3%A4lska

Möjliga synonymer till rotvälska

Relaterat till rotvälska

språk

nybildning av ord

språkfel

obegriplighet

Diskussion om ordet rotvälska

rotvälska

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder rotvälska inom generell ?

obegripligt och/eller förvirrande språkbruk, eller ibland mer specifikt om visst språk eller viss dialekt

Diskussion om ordet rotvälska