scrimshank

scrimshank
scrimshanked
scrimshanked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet scrimshank

  • "shirk work (British usage)"

Vad betyder scrimshank inom generell ?

avoid

Möjliga synonymer till scrimshank

Diskussion om ordet scrimshank