break away

broken away
break away
broke away
Verb

Ordet break away har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom data
  • Inom bildligt
  • Inom politik
  • Inom sport
militärväsen
data
bildligt
politik
sport

Vanligast betydelse av ordet break away inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till break away (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet break away inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till break away (inom data)

Möjliga synonymer till break away (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet break away inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till break away (inom bildligt)

Möjliga synonymer till break away (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet break away inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till break away (inom politik)

Möjliga synonymer till break away (inom politik)

Ovanlig betydelse av ordet break away inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till break away (inom sport)

Diskussion om ordet break away