hostel

hostels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hostel har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mat
  • Inom generell
medicin
mat
generell

Ordet hostel inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till hostel (inom medicin)

Ordet hostel inom mat

a hotel for travelers

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till hostel (inom mat)

Möjliga synonymer till hostel (inom mat)

Ordet hostel inom generell

inexpensive supervised lodging (especially for youths on bicycling trips)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hostel (inom generell)

Diskussion om ordet hostel