campus

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till campus

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet campus

  • "Vad skulle motivera till exempel en region att delta i ETI:s arbete, till exempel genom att erbjuda campus- eller forskningsutrymmen? eur-lex.europa.eu"

Ordet campus har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom generell
utbildning
generell

Vad betyder campus inom utbildning ?

Campus är ett universitets- eller högskoleområde, dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis. https://sv.wikipedia.org/wiki/Campus

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till campus (inom utbildning)

Ordet campus inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet campus

campus

campuses
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet campus

  • "live on campus"

Ordet campus har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom boende
utbildning
boende

Vad betyder campus inom utbildning ?

the buildings of a college or university and the land that surrounds them

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till campus (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet campus inom boende

live in the campus area

Översättningar (inom boende)

Svenska

Möjliga synonymer till campus (inom boende)

Diskussion om ordet campus