dormitory

dormitories
Substantiv

Översättningar

Ordet dormitory har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom generell
  • Inom religion
utbildning
generell
religion

Vad betyder dormitory inom utbildning ?

a place at a college or university where students live

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till dormitory (inom utbildning)

Möjliga synonymer till dormitory (inom utbildning)

Ordet dormitory inom generell

a large room containing several beds

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dormitory (inom generell)

Uttryck till dormitory (inom generell)

Möjliga synonymer till dormitory (inom generell)

Möjliga synonymer till dormitory (inom generell)

Ordet dormitory inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Diskussion om ordet dormitory