hospits

hospitsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hospits

Ordet hospits har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom boende, ålderdomlig
medicin
boende, ålderdomlig

Vad betyder hospits inom medicin ?

Boende för mycket svårt sjuka i livets slutskede

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till hospits (inom medicin)

Möjliga synonymer till hospits (inom medicin)

Relaterat till hospits (inom medicin)

skyddsmedel

botemedel

tillhåll

Ordet hospits inom boende, ålderdomlig

Enklare härbärge, ofta av religiös karaktär

Översättningar (inom boende, ålderdomlig)

Synonymer till hospits (inom boende, ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hospits (inom boende, ålderdomlig)

Diskussion om ordet hospits