hospice

hospices
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hospice har 3 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom norgespec
 • Inom generell
medicin
norgespec
generell

Ordet hospice inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till hospice (inom medicin)

Ordet hospice inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till hospice (inom norgespec)

Ordet hospice inom generell

a lodging for travelers (especially one kept by a monastic order)

Diskussion om ordet hospice

hospice

Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur används ordet hospice

 • "Med bara två dagars mellanrum avled musikanterna på ett hospice utanför Kristianstad i september i år."
 • "Sedan en tid tillbaka fick även Berth Idoff ett cancerbesked och de sista dagarna låg far och son på samma hospice, skriver dansbandstidningen"
 • "Bland annat handlar det om att öppna närakuten i Karlshamn igen, och inrätta ett hospice i länet."
 • "Det handlar bland annat om att inrätta ett hospice i Blekinge, utökade cancersatsningar, öppna en Barn- och ungdomshälsa i Karlskrona och jourcentraler som har öppet kvällstid i varje kommun."
 • "Frågan om ett hospice där svårt sjuka patienter kan vårdas i livets slutskede har diskuterats i flera år i Blekinge."
 • "Ett steg närmare ett hospice"
 • "Ett hospice kan bli verklighet i Blekinge inom de närmaste åren."
 • "Säger ja till hospice i Blekinge"
 • "Kristdemokraterna har motionerat om ett hospice i tio års tid, utan att ha fått gehör för frågan tidigare."
 • "Landstinget ska utreda möjligheten att etablera ett hospice i Blekinge."

Diskussion om ordet hospice

hospice

hospicet
hospicen
hospicena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hospice på svenska?

Obestämd singular: hospice
Bestämd singular: hospicet
Obestämd plural: hospicen
Bestämd plural: hospicena

Hur används ordet hospice

 • "Med bara två dagars mellanrum avled musikanterna på ett hospice utanför Kristianstad i september i år."
 • "Sedan en tid tillbaka fick även Berth Idoff ett cancerbesked och de sista dagarna låg far och son på samma hospice, skriver dansbandstidningen"
 • "Bland annat handlar det om att öppna närakuten i Karlshamn igen, och inrätta ett hospice i länet."
 • "Det handlar bland annat om att inrätta ett hospice i Blekinge, utökade cancersatsningar, öppna en Barn- och ungdomshälsa i Karlskrona och jourcentraler som har öppet kvällstid i varje kommun."
 • "Frågan om ett hospice där svårt sjuka patienter kan vårdas i livets slutskede har diskuterats i flera år i Blekinge."
 • "Ett steg närmare ett hospice"
 • "Ett hospice kan bli verklighet i Blekinge inom de närmaste åren."
 • "Säger ja till hospice i Blekinge"
 • "Kristdemokraterna har motionerat om ett hospice i tio års tid, utan att ha fått gehör för frågan tidigare."
 • "Landstinget ska utreda möjligheten att etablera ett hospice i Blekinge."

Ordet hospice inom

Diskussion om ordet hospice