hospis

hospiset
hospis
hospisen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hospis på svenska?

Obestämd singular: hospis
Bestämd singular: hospiset
Obestämd plural: hospis
Bestämd plural: hospisen

Hur används ordet hospis

  • "De styrande i region Skåne har i utredningar slagit fast att behovet är stort och att hemsjukvård och hospis bör byggas ut kraftigt i Mellanskåne."
  • "Men istället har Lunds hospis tvingats minska antalet platser under de senaste åren."
  • "För Lunds hospis är framtiden också oviss."
  • "Regionen räknar med att hospis kan få nya lokaler tidigast om ett år."
  • "– Men sen får vi inga resurser, konstaterar Karin Rådberg, chef för hospis i Lund."
  • "Till Lunds hospis kommer människor under sin sista tid i livet."
  • "– Det är obegripligt att man inte redan satsat på det här, tycker Karin Svedberg, chef för Lunds hospis."
  • "Svårt sjuka cancerpatienter tvingas söka hjälp på akuten i stället för att få vård hemma eller på hospis."
  • "Men på hospis i Lund tycker personalen att det är hög tid att gå från ord till handling."
  • "– Och då ska man komma ihåg att dessa döende patienter verkligen inte vill åka hemifrån, säger Karin Svedberg, som är chef på Lunds hospis."

Diskussion om ordet hospis