sit down

sat down
sat down
sit down
Verb

Översättningar

Synonymer till sit down

Ordet sit down har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom konst
  • Inom biologi
vardagligt
generell
konst
biologi

Ordet sit down inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sit down (inom vardagligt)

Ordet sit down inom generell

take a seat

Ordet sit down inom konst

Synonymer till sit down (inom konst)

Möjliga synonymer till sit down (inom konst)

Ordet sit down inom biologi

Synonymer till sit down (inom biologi)

Möjliga synonymer till sit down (inom biologi)

Diskussion om ordet sit down