underjordisk

Adjektiv

Övrig relation till underjordisk

Hur används ordet underjordisk

  • "För drygt två veckor sedan uppmärksammades den läckande gamla soptippen genom en underjordisk film som bland annat visar på stora sprickor i kulverten."
  • "En underjordisk film kunde visa på att kulverten med en dagvattenledning var sprucken eller höll på att rasa."
  • "Man kan likna det vid en genomsläpplig, underjordisk mur."
  • "Det här är historien om hur svensk säkerhetspolis, amerikanska FBI och en underjordisk rörelse på nätet drabbat samman i ett av de mest uppmärksammade mordbrännarmål som svenskt rättsväsende haft hand om på länge."
  • "Han menade att han bara missade den packade vintervägen med någon meter och att ingen kunde veta att det fanns en underjordisk källa och en sån stor tjärn under snön där."
  • "Ny underjordisk spelplats för lokala förmågor"
  • "Peter Johansson gör underjordisk konst"
  • "Och för att få Niklas och hans parkamrat på plats måste man bland annat tömma en hel underjordisk sjö på vatten."
  • "På Galgberget, mellan Försvarsmakten och Hallands sjukhus ligger en stor underjordisk bunker."
  • "– Ja, det är nästan som en underjordisk gräsrotsrörelse som arbetar för det här ideellt och med starka känslor, säger Jonas Malmsten vid Sveriges Lantbruksuniversitet till"

Diskussion om ordet underjordisk