plan

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till plan

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."

Vad betyder plan inom geologi ?

jämn, utan ojämnheter

Möjliga synonymer till plan

Diskussion om ordet plan

plane

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet plane

 • "a plane surface"

Möjliga synonymer till plane

Diskussion om ordet plane

plane

plane
planed
planed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet plane har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sjöfart
generell
sjöfart

Vad betyder plane inom generell, generell ?

cut slices from

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till plane (inom generell)

Ordet plane inom sjöfart

travel on the surface of water

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till plane (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till plane (inom sjöfart)

Diskussion om ordet plane

plane

planes
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till plane (inom sjöfart)

Hur används ordet plane

 • "the flight was delayed due to trouble with the airplane"
 • "the cabinetmaker used a plane for the finish work"
 • "we will refer to the plane of the graph as the X-Y plane"
 • "any line joining two points on a plane lies wholly on that plane"
 • "he lived on a worldly plane"

Ordet plane har 6 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom snickeri
 • Inom botanik
 • Inom sjöfart
 • Inom utbildning
 • Inom gruvdrift
luftfart
snickeri
botanik
sjöfart
utbildning
gruvdrift

Ordet plane inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till plane (inom luftfart)

Ordet plane inom snickeri

a power tool for smoothing or shaping wood a carpenter's hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Synonymer till plane (inom snickeri)

Möjliga synonymer till plane (inom snickeri)

Ordet plane inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
 • platan  [ botanik, träd, lövträd ]

Möjliga synonymer till plane (inom botanik)

Ordet plane inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till plane (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till plane (inom sjöfart)

Ordet plane inom utbildning

(mathematics) an unbounded two-dimensional shape

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till plane (inom utbildning)

Ordet plane inom gruvdrift

a level of existence or development

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till plane (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet plane