devolve

devolve
devolved
devolved
Verb

Översättningar

Synonymer till devolve

Hur används ordet devolve

  • "The representative devolved his duties to his aides while he was in the hospital"

Ordet devolve har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom generell
  • Inom årstider
kläder
generell
årstider

Ordet devolve inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till devolve (inom kläder)

Ordet devolve inom generell

pass on or delegate to another

Ordet devolve inom årstider

Synonymer till devolve (inom årstider)

Möjliga synonymer till devolve (inom årstider)

Diskussion om ordet devolve

  • - 2012-03-14

    Kan också betyda att "underutvecklas" Motsatsen till utvecklas.