bostadslägenhet

bostadslägenheten
bostadslägenheter
bostadslägenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bostadslägenhet på svenska?

Obestämd singular: bostadslägenhet
Bestämd singular: bostadslägenheten
Obestämd plural: bostadslägenheter
Bestämd plural: bostadslägenheterna

Hur används ordet bostadslägenhet

 • "I fråga om en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är hyresvärden skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra, även om hyresgästen är ansvarig för att sådan förekommer i lägenheten."
 • "I den hävdar åklagaren att mannen någon gång under tiden 25 oktober – 17 november 2015 i en bostadslägenhet i Gävle haft avsikten att beröva kvinnan livet och tilldelat henne flera slag mot huvudet med en hammare och skurit henne över halsen med en kniv, vilket orsakat smärta, blåmärke, sårskador och blödning."
 • "Tisdagskvällens polisinsats riktades dels mot lokalen på Stålverksgatan i Halmstad, dels mot en bostadslägenhet."
 • "Numret tillsammans med adressen gör då att varje bostadslägenhet kan identifieras."
 • "– Den hittades inomhus, men inte i en bostadslägenhet, säger han."
 • "Ett äldre par fick räddas undan en brand i en bostadslägenhet i Kiruna på lördagsförmiddagen."
 • "I byggnaden fanns även en bostadslägenhet som hade utrymts innan räddningstjänsten kom till platsen och inga personer har skadats."
 • "Kulor från skottlossningen går också in i en bostadslägenhet på Censorsgatan."
 • "Mannen skadades en fredagskväll i en bostadslägenhet i Växjö."
 • "” Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när deras bostadslägenhet förstörs ”, säger Heléne Fritzon ( S ), migrationsminister och biträdande justitieminister, i ett pressmeddelande."
 • "I den hävdar åklagaren att mannen någon gång under tiden 25 oktober – 17 november 2015 i en bostadslägenhet i Gävle haft avsikten att beröva kvinnan livet och tilldelat henne flera slag mot huvudet med en hammare och skurit henne över halsen med en kniv, vilket orsakat smärta, blåmärke, sårskador och blödning."
 • "Tisdagskvällens polisinsats riktades dels mot lokalen på Stålverksgatan i Halmstad, dels mot en bostadslägenhet."
 • "Numret tillsammans med adressen gör då att varje bostadslägenhet kan identifieras."
 • "– Den hittades inomhus, men inte i en bostadslägenhet, säger han."
 • "Ett äldre par fick räddas undan en brand i en bostadslägenhet i Kiruna på lördagsförmiddagen."
 • "I byggnaden fanns även en bostadslägenhet som hade utrymts innan räddningstjänsten kom till platsen och inga personer har skadats."
 • "Kulor från skottlossningen går också in i en bostadslägenhet på Censorsgatan."
 • "Mannen skadades en fredagskväll i en bostadslägenhet i Växjö."
 • "” Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när deras bostadslägenhet förstörs ”, säger Heléne Fritzon ( S ), migrationsminister och biträdande justitieminister, i ett pressmeddelande."
 • "Tisdagskvällens polisinsats riktades dels mot lokalen på Stålverksgatan i Halmstad, dels mot en bostadslägenhet."

Möjliga synonymer till bostadslägenhet

Diskussion om ordet bostadslägenhet