bebygga

bebygger
bebyggde
bebyggt
Verb

Översättningar

Synonymer till bebygga

Hur böjs ordet bebygga på svenska?

Presens: bebygger
Preteritum: bebyggde
Supinum: bebyggt

Hur används ordet bebygga

 • "Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län lyckades inte stoppa den dispens från strandskyddet som Bergvik Skog i Falun fått för att bebygga en strandnära tomt i Närby utanför Söderhamn."
 • "Den tomt som Bergvik Skog tänker bebygga omgärdas av fritidshusbebyggelse och därför anser inte miljödomstolen att strandområdet är intressant för friluftsidkande allmänhet."
 • "Först ska politiken besluta om en ny detaljplan, sedan tror Karin Snell att det åtminstone tar tio år att bebygga hela området som är tänkt innehålla flera olika verksamheter."
 • "För snart ett år sedan kom en ny lag om strandskydd som ska göra det enklare för kommuner som vill bebygga sjönära områden."
 • "Många av de tomma tomterna i landet är avsedda för fritidshus eller ligger i områden där det inte lönar sig att bygga – men Henrik Roos menar ändå att något slags stimulans- eller påtryckningsmedel kan behövas för att bebygga tomter."
 • "Vi har hittat en plats som vi försöker gå vidare med och se om det är möjligt att bebygga där på ett sätt som entreprenörerna skulle kunna göra, säger Lars Püss ( M ), ordförande i teknik- och fritidsnämnden i Halmstad och fortsätter :"
 • "Och det långsiktiga han pratar om är i första hand att bebygga grusytan på toppen av Bastionen för kommersiella året runt-verksamheter, enligt den politiska arbetsgruppen."
 • "Bland de kriterier som Varberg nu uppfyller märks försiktighet med att bebygga bördig jordbruksmark och att kommunen är noga med att upphandla svenskproducerade livsmedel."
 • "Men lantbrukaren Helen Gustafsson är starkt kritisk till att bebygga åkermarken och pekar på att kommunen måste kunna säkra livsmedelsproduktionen."
 • "Planen är att låta bebygga området med 1.000 nya bostäder i form av villor, småhus och lägenheter."
 • "Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län lyckades inte stoppa den dispens från strandskyddet som Bergvik Skog i Falun fått för att bebygga en strandnära tomt i Närby utanför Söderhamn."
 • "Den tomt som Bergvik Skog tänker bebygga omgärdas av fritidshusbebyggelse och därför anser inte miljödomstolen att strandområdet är intressant för friluftsidkande allmänhet."
 • "Först ska politiken besluta om en ny detaljplan, sedan tror Karin Snell att det åtminstone tar tio år att bebygga hela området som är tänkt innehålla flera olika verksamheter."
 • "För snart ett år sedan kom en ny lag om strandskydd som ska göra det enklare för kommuner som vill bebygga sjönära områden."
 • "Många av de tomma tomterna i landet är avsedda för fritidshus eller ligger i områden där det inte lönar sig att bygga – men Henrik Roos menar ändå att något slags stimulans- eller påtryckningsmedel kan behövas för att bebygga tomter."
 • "Vi har hittat en plats som vi försöker gå vidare med och se om det är möjligt att bebygga där på ett sätt som entreprenörerna skulle kunna göra, säger Lars Püss ( M ), ordförande i teknik- och fritidsnämnden i Halmstad och fortsätter :"
 • "Och det långsiktiga han pratar om är i första hand att bebygga grusytan på toppen av Bastionen för kommersiella året runt-verksamheter, enligt den politiska arbetsgruppen."
 • "Bland de kriterier som Varberg nu uppfyller märks försiktighet med att bebygga bördig jordbruksmark och att kommunen är noga med att upphandla svenskproducerade livsmedel."
 • "Men lantbrukaren Helen Gustafsson är starkt kritisk till att bebygga åkermarken och pekar på att kommunen måste kunna säkra livsmedelsproduktionen."
 • "Planen är att låta bebygga området med 1.000 nya bostäder i form av villor, småhus och lägenheter."

Ordet bebygga har 2 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom generell
jordbruk
generell

Vad betyder bebygga inom jordbruk ?

uppföra byggnader på mark, bygga hus på tomt

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till bebygga (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till bebygga (inom jordbruk)

Ordet bebygga inom generell

Synonymer till bebygga (inom generell)

Möjliga synonymer till bebygga (inom generell)

Diskussion om ordet bebygga