construct

construct
constructed
constructed
Verb

Översättningar

Hur används ordet construct

  • "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
  • "This little pig made his house out of straw"

Ordet construct har 5 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom data
  • Inom matematik
  • Inom handel
  • Inom generell
botanik
data
matematik
handel
generell

Vanligast betydelse av ordet construct inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till construct (inom botanik)

Möjliga synonymer till construct (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet construct inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till construct (inom data)

Möjliga synonymer till construct (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet construct inom matematik

draw with suitable instruments and under specified conditions, of geometrical figures

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till construct (inom matematik)

Ordet construct inom handel

make by combining materials and parts:

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till construct (inom handel)

Möjliga synonymer till construct (inom handel)

Ordet construct inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till construct (inom generell)

Möjliga synonymer till construct (inom generell)

Diskussion om ordet construct

construct

constructs
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till construct (inom generell)

Ordet construct har 2 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom fiskar
biologi
fiskar

Ordet construct inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Synonymer till construct (inom biologi)

Möjliga synonymer till construct (inom biologi)

Ordet construct inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Synonymer till construct (inom fiskar)

Möjliga synonymer till construct (inom fiskar)

Diskussion om ordet construct