whack

whack
whacked
whacked
Verb

Översättningar

Synonymer till whack

Hur används ordet whack

  • "The teacher whacked the boy"

Vad betyder whack inom vardagligt ?

hit hard

Möjliga synonymer till whack

Diskussion om ordet whack

whacked

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet whacked

  • "The mobster was whacked"

Vad betyder whacked inom vardagligt ?

exhausted or worn out

Möjliga synonymer till whacked

Diskussion om ordet whacked