bedraggled

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet bedraggled

  • "the beggar's bedraggled clothes"
  • "a street of bedraggled tenements"

Ordet bedraggled har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom allmänt
vardagligt
allmänt

Vad betyder bedraggled inom vardagligt ?

limp and soiled as if dragged in the mud

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bedraggled (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bedraggled (inom vardagligt)

Ordet bedraggled inom allmänt

in deplorable condition

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bedraggled (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bedraggled (inom allmänt)

Diskussion om ordet bedraggled

bedraggle

bedraggle
bedraggled
bedraggled
Verb

Översättningar (inom allmänt)

Vad betyder bedraggle inom slang ?

make wet and dirty, as from rain

Möjliga synonymer till bedraggle

Diskussion om ordet bedraggle