oxygen

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till oxygen

Vad betyder oxygen inom kemi ?

a nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 28 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust

Diskussion om ordet oxygen

oxygen

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet oxygen

  • "Lasten på fordonet innehåller tuber med acetylen, oxygen, gasol och mison."
  • "Det fanns enligt räddningschef Rune Daniels en tub med oxygen och acetylen på 40 liter i förrådet."
  • "Detta trots att det pågår forskning i Holland kring en metod som kallas ultra low oxygen ( ULO )."
  • "Det kallas för HBO, hyperbar oxygen behandling."
  • "Eftersom det blir gott om päron kommer Äppelriket att lagra 100 ton Clara Fries i ett så kallat Ulo-lager, vilket står för ultra low oxygen."
  • "Arbetsmiljön för chaufförer som transporterar oxygen och nitrogen vid ett transportföretag i Luleå har allvarliga brister."
  • "Enligt skyddsombudet transporterar chaufförerna stora mängder oxygen och nitrogen men det saknas mätinstrument som varnar för hälsovådliga nivåer av gas."
  • "I lokalerna förvaras nitrogen, oxygen och skärgastuber."
  • "Tuberna innehöll Acetylen oxygen, en bränngas som tillsammans med oxygen används vid bland annat svetsning och skärning av stål, samt lödning."
  • "Tuberna innehöll Acetylen oxygen, en bränngas som tillsammans med oxygen används vid bland annat svetsning och skärning av stål, samt lödning."

Vad betyder oxygen inom kemi ?

syre

Diskussion om ordet oxygen