falsification

falsifications
Substantiv

Ordet falsification har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet falsification inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet falsification inom generell

a willful act of falsifying

the act of determining that something is false

Synonymer till falsification (inom generell)

Uttryck till falsification (inom generell)

Ord i uttryck för falsification (inom generell)

Diskussion om ordet falsification