misrepresentation

misrepresentations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till misrepresentation

Ordet misrepresentation har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet misrepresentation inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till misrepresentation (inom teknik)

Ordet misrepresentation inom generell

a misleading falsehood

Synonymer till misrepresentation (inom generell)

Uttryck till misrepresentation (inom generell)

Möjliga synonymer till misrepresentation (inom generell)

Diskussion om ordet misrepresentation