likvida

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet likvida

 • "Av dom framgår att bolagen ” på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder ” och sammanlagt 500 anställda och mer än 1300 elever berörs av rekonstruktionen."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Det är de likvida problemen för landstinget som lett till att pensionspengar tillfälligt plockas ut och använts."
 • "Det råder brist på likvida medel för att kunna genomföra det här, sa Ulf Berg ( M ), regionråd, under debatten."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel och en säkerställd bryggfinansiering från Handelsbanken och Nordea, skriver Hakon i ett pressmeddelande."
 • "Pensionsmyndigheten har tidigare sagt att man tror att man kommer att få tillbaks de 16 miljarderna av pensionsspararnas pengar, då tillgångarna finns i likvida – säljbara – tillgångar."
 • "Pensionsmyndigheten säger att man tror att i fallet Allra kommer man få tillbaks alla pengar, tillgångarna finns i likvida – säljbara tillgångar."
 • "Bolaget räknar också med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Affären innebär marginella effekter på SAS resultat, likvida medel och skuld, enligt ett pressmeddelande."

Möjliga synonymer till likvida

likvida

Adverb

Hur används ordet likvida

 • "Av dom framgår att bolagen ” på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder ” och sammanlagt 500 anställda och mer än 1300 elever berörs av rekonstruktionen."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Det är de likvida problemen för landstinget som lett till att pensionspengar tillfälligt plockas ut och använts."
 • "Det råder brist på likvida medel för att kunna genomföra det här, sa Ulf Berg ( M ), regionråd, under debatten."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel och en säkerställd bryggfinansiering från Handelsbanken och Nordea, skriver Hakon i ett pressmeddelande."
 • "Pensionsmyndigheten har tidigare sagt att man tror att man kommer att få tillbaks de 16 miljarderna av pensionsspararnas pengar, då tillgångarna finns i likvida – säljbara – tillgångar."
 • "Pensionsmyndigheten säger att man tror att i fallet Allra kommer man få tillbaks alla pengar, tillgångarna finns i likvida – säljbara tillgångar."
 • "Bolaget räknar också med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Affären innebär marginella effekter på SAS resultat, likvida medel och skuld, enligt ett pressmeddelande."

likvid

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet likvid

 • "– Ju fler bolag vi har, desto större kapital behöver finnas på börsen för att det ska finnas en likvid handel."
 • "Detta var naturligtvis inget vi räknat med, vi förutsatte att köparen skulle vara likvid."
 • "– Men vi har en relativt god likvid situation så vi känner inget hot här och nu."
 • "– Det är förstås en enorm summa, men staden äger byggnaden och Stockholm är en likvid stad med stark ekonomi, det gör att vi kan ha en hög investeringsnivå."
 • "Konkursförvaltarens uppgift är att på bästa sätt omhänderta den egendom som gäldenären förlorat sin rådighet över och utföra en affärsmässig försäljning av bolagets tillgångar så att därigenom inkommen likvid kan fördelas mellan olika fordringsägare."
 • "Han säljer flera företag och tillgångar för att bli likvid och med myndigheters hjälp klarar han sig från konkurs och så sakteliga vänder vindarna."
 • "- Man har inte pengar på bankboken för att lösa en likvid kris."

likvida

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet likvida

 • "Av dom framgår att bolagen ” på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder ” och sammanlagt 500 anställda och mer än 1300 elever berörs av rekonstruktionen."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Det är de likvida problemen för landstinget som lett till att pensionspengar tillfälligt plockas ut och använts."
 • "Det råder brist på likvida medel för att kunna genomföra det här, sa Ulf Berg ( M ), regionråd, under debatten."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel och en säkerställd bryggfinansiering från Handelsbanken och Nordea, skriver Hakon i ett pressmeddelande."
 • "Pensionsmyndigheten har tidigare sagt att man tror att man kommer att få tillbaks de 16 miljarderna av pensionsspararnas pengar, då tillgångarna finns i likvida – säljbara – tillgångar."
 • "Pensionsmyndigheten säger att man tror att i fallet Allra kommer man få tillbaks alla pengar, tillgångarna finns i likvida – säljbara tillgångar."
 • "Bolaget räknar också med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Affären innebär marginella effekter på SAS resultat, likvida medel och skuld, enligt ett pressmeddelande."

Relaterat till likvida

språkljud

likvida

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet likvida

 • "Av dom framgår att bolagen ” på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder ” och sammanlagt 500 anställda och mer än 1300 elever berörs av rekonstruktionen."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Det är de likvida problemen för landstinget som lett till att pensionspengar tillfälligt plockas ut och använts."
 • "Det råder brist på likvida medel för att kunna genomföra det här, sa Ulf Berg ( M ), regionråd, under debatten."
 • "Bolaget räknar även med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel och en säkerställd bryggfinansiering från Handelsbanken och Nordea, skriver Hakon i ett pressmeddelande."
 • "Pensionsmyndigheten har tidigare sagt att man tror att man kommer att få tillbaks de 16 miljarderna av pensionsspararnas pengar, då tillgångarna finns i likvida – säljbara – tillgångar."
 • "Pensionsmyndigheten säger att man tror att i fallet Allra kommer man få tillbaks alla pengar, tillgångarna finns i likvida – säljbara tillgångar."
 • "Bolaget räknar också med att frigöra två miljarder kronor i likvida medel genom ” effektivare kapitalhantering ”."
 • "Affären innebär marginella effekter på SAS resultat, likvida medel och skuld, enligt ett pressmeddelande."

Vad betyder likvida inom ekonomi ?

Likvidor (ytterst av latin liquidus ”vätska”) är de språkljud som är approximanter, men inte halvvokaler, det vill säga vanligen l- och r-ljud. http://sv.wikipedia.org/wiki/Likvida

Möjliga synonymer till likvida