guttural

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet guttural

  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."
  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."

Vad betyder guttural inom generell ?

språkljud bildat långt bak i munnen (t.ex. sydsvenskt ”skorrande” (uvulart) [ʀ] och faryngala ljud ([ħ], [ʕ]) i semitiska språk)

guttural

gutturalare
gutturalast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet guttural på svenska?

Komparativ: gutturalare
Superlativ: gutturalast

Hur används ordet guttural

  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."
  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."

Vad betyder guttural inom medicin ?

språkljud bildat långt bak i munnen (t.ex. sydsvenskt ”skorrande” (uvulart) [ʀ] och faryngala ljud ([ħ], [ʕ]) i semitiska språk)

Möjliga synonymer till guttural

guttural

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet guttural

  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."
  • "Låten innehåller en för Melodifestivalen ovanligt hård guttural sångstil som kallas för growl och att skildra de två olika formerna av sång som förekommer i låten var en utmaning."

Vad betyder guttural inom generell ?

språkljud bildat långt bak i munnen (t.ex. sydsvenskt ”skorrande” (uvulart) [ʀ] och faryngala ljud ([ħ], [ʕ]) i semitiska språk)

Relaterat till guttural

språkljud

guttural

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet guttural

  • "a guttural voice"
  • "acres of guttural frogs"
  • "the glottal stop and uvular `r' and `ch' in German `Bach' are guttural sounds"

Vad betyder guttural inom generell, generell, generell ?

relating to or articulated in the throat

Möjliga synonymer till guttural

guttural

Substantiv

Översättningar

Vad betyder guttural inom generell ?

a consonant articulated in the back of the mouth or throat