labialisering

labialiseringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Relaterat till labialisering

språkljud