omljud

omljudet
omljud
omljuden
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet omljud på svenska?

Obestämd singular: omljud
Bestämd singular: omljudet
Obestämd plural: omljud
Bestämd plural: omljuden

Vad betyder omljud inom generell ?

en typ av vokalförändring (t ex hand-händer, fot-fötter, ung-yngre)

Relaterat till omljud

språkljud