hänföra

hänför
hänförde
hänfört
Verb

Översättningar

Synonymer till hänföra

Hur böjs ordet hänföra på svenska?

Presens: hänför
Preteritum: hänförde
Supinum: hänfört

Hur används ordet hänföra

 • "- Om man ska registrera uppgifter som man sedan vill hänföra till exempelvis en politisk åskådning så är det känsliga personuppgifter i personuppgiftslagens mening, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen."
 • "En majoritet i arbetsmarknadsutskottet beslutade på tisdagen att hänföra frågan dit."
 • "Enligt Anticimex kan 38 procent av alla problem hänföra till villans badrum."
 • "- Vid jul är vi nog uppe i ett hundratal fall av ficktjuvar som man kan hänföra till julhandeln, säger Börje Strömberg, presstalesman Polisen Västmanland."
 • "” Polismyndigheten gräver vidare, som utlovat, för att om möjligt hitta något som de kan hänföra till något brottsligt."
 • "I GPS-policyn står att information är avidentifierad tros att uppgifterna går att hänföra till en enskild chaufför."
 • "Socialförvaltningen i Ljungby kommun har ett prognostiserat underskott på 32 miljoner kronor för 2017, och nästan en tredjedel går alltså att hänföra till kommunens ökade ansvar för personlig assistans."
 • "Tio miljoner kronor går under 2017 att hänföra till detta, säger Magnus Wallinder socialchef i Ljungby kommun."
 • "Elenergi kan från tid till annan importeras och exporteras men man kan inte hänföra de enskilda elektronerna till detta."
 • "Fel begångna av matchsekreterare är att hänföra till fakta som rör matchen och kan inte leda till omspel ”, står det i tävlingsbestämmelserna för säsongen 2019 / 20."

Ordet hänföra har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom poetisk
ALLMÄNT
poetisk

Vad betyder hänföra inom ALLMÄNT ?

föra in något i visst sammanhang, sätta något i förhållande till något, förbinda något med något

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till hänföra (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till hänföra (inom ALLMÄNT)

Ordet hänföra inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till hänföra (inom poetisk)

Möjliga synonymer till hänföra (inom poetisk)

Diskussion om ordet hänföra

 • - 2008-09-16

  Att hänföra kan även betyda att allokera

 • - 2010-07-02

  Kan också betyda accredit