bolt

bolts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bolt

Ordet bolt har 7 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom meteorologi
 • Inom vapen
 • Inom spel
 • Inom amerikansk engelska, politik
 • Inom textil
teknik
generell
meteorologi
vapen
spel
amerikansk engelska, politik
textil

Vanligast betydelse av ordet bolt inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till bolt (inom teknik)

Ordet bolt inom generell

the part of a lock that is engaged or withdrawn with a key

screws into a nut to form a fastener

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bolt (inom generell)

Möjliga synonymer till bolt (inom generell)

Möjliga synonymer till bolt (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bolt inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska
 • blixt  [ meteorologi ]

Synonymer till bolt (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till bolt (inom meteorologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet bolt inom vapen

a sliding bar in a breech-loading firearm that ejects an empty cartridge and replaces it and closes the breech

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Möjliga synonymer till bolt (inom vapen)

Ovanlig betydelse av ordet bolt inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till bolt (inom spel)

Möjliga synonymer till bolt (inom spel)

Ovanlig betydelse av ordet bolt inom amerikansk engelska, politik

a sudden abandonment (as from a political party)

Översättningar (inom amerikansk engelska, politik)

Möjliga synonymer till bolt (inom amerikansk engelska, politik)

Ordet bolt inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Diskussion om ordet bolt

 • monashund - 2009-11-26

  "pil" för armborst. subst. "fly" "sticka" verb

 • - 2012-03-03

  Den korrekta översättningen är "arborstskäkta" skäkta - inte pil.

 • - 2012-03-03

  Den korrekta översättningen är "arborstskäkta" skäkta - inte pil.

bolt

bolt
bolted
bolted
Verb

Översättningar (inom textil)

Synonymer till bolt (inom textil)

Hur används ordet bolt

 • "The listeners bolted when he discussed his strange ideas"
 • ""She bolted from her seat""
 • "bolt the door"

Ordet bolt har 6 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom anatomi
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom mat
matematik
generell
anatomi
slang
vardagligt
mat

Vad betyder bolt inom matematik ?

secure or lock with a bolt

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Möjliga synonymer till bolt (inom matematik)

Vanlig betydelse av ordet bolt inom generell

move or jump suddenly:

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet bolt inom anatomi

swallow hastily

Översättningar (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet bolt inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till bolt (inom slang)

Mindre vanlig betydelse av ordet bolt inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bolt (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bolt (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet bolt inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till bolt (inom mat)

Diskussion om ordet bolt

bolt

Adverb

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till bolt (inom mat)

Hur används ordet bolt

 • "He sat bolt upright"

Diskussion om ordet bolt