defection

defections
Substantiv

Översättningar

Synonymer till defection

Ordet defection har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom juridik
  • Inom religion
teknik
juridik
religion

Ordet defection inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till defection (inom teknik)

Ordet defection inom juridik

Synonymer till defection (inom juridik)

Möjliga synonymer till defection (inom juridik)

Ordet defection inom religion

Synonymer till defection (inom religion)

Diskussion om ordet defection