initiera

initierar
initierade
initierat
Verb

Översättningar

Synonymer till initiera

Hur böjs ordet initiera på svenska?

Presens: initierar
Preteritum: initierade
Supinum: initierat

Hur används ordet initiera

  • "Och i dag på morgonen valde delegationens vice ordförande att kräva ett extrainsatt möte för att där initiera en ordentlig genomsyn av hur kommunen hanterat fallet med Tullskolans rektor Johan Johansson."
  • "Anledningen är att de, enligt kommunallagen, inte får initiera en granskning."
  • "– De senaste åren har NMR flyttat sin självbild från att se på sig själva som en upplyst elit som ska initiera revolutionen till en bild av att de nu är massrörelsen, att de har folket bakom sig."
  • "Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Dalarna begärde i vintras att partistyrelsen skulle initiera uteslutningsärenden av Leif Lindström och en annan man."
  • "Med anledning av att det i ett par ärenden framkommit patientsäkerhetsrisker med kirurgens väntetider har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, bestämt att initiera ett tillsynsärende och under 2019 inspektera kirurgen i Falun."
  • "Kommundirektören har fått uppdraget att initiera en ny arbetsgrupp för att förbereda beslut om en eventuell ansökan."
  • "Det handlar om någon som kan ge stöd i den akuta situationen och vid behov initiera beslut om akut omhändertagande, säger projektledare Ann Johansson."
  • "Avesta kommun lovar att följa polisens arbete och utifrån utvärderingen av medborgarlöftena, initiera trygghetsskapande åtgärder samt medverka vid en trygghetsvandring i området kring Ponsbachs väg."
  • "Hennes rapport, som baseras på dagboksanteckningar, ska bland annat vara ett underlag till tre konstnärliga gestaltningar på Gävle sjukhus och initiera ett förändringsarbete."
  • "” Beslutet att initiera en intern separation av Sandvik Materials Technology är baserat på styrelsens övertygelse om att delarna kommer att utvecklas mer fördelaktigt på egen hand, vilket stärker möjligheterna för lönsam tillväxt och ökar det långsiktiga aktieägarvärdet ”"

Diskussion om ordet initiera