påbörja

påbörjar
påbörjade
påbörjat
Verb

Synonymer till påbörja

Hur böjs ordet påbörja på svenska?

Presens: påbörjar
Preteritum: påbörjade
Supinum: påbörjat

Hur används ordet påbörja

 • "– Jag kan i dagsläget inte uttala mig om när man skulle kunna påbörja detta."
 • "Det fanns läkare på fartyget som kunde påbörja behandling inom en halvtimme och fartyget började samtidigt ta sig in till Karlskrona."
 • "Om domen vinner laga kraft och inte överklagas till Högsta domstolen kommer kommunen att påbörja arbetet under hösten 2018 eftersom utfyllanden av vikarna bara får göras under vinterhalvåret,"
 • "Nu ska en totalentreprenör upphandlas, för att påbörja nybygget så snart som möjligt."
 • "Räddningsarbetet är avslutat och polisen ska påbörja en teknisk utredning."
 • "Vi ska påbörja en lex Sarah-utredning för att se att våra rutiner har följts och att det inte finns några brister i rutinerna, säger Per Myrbeck, tf chef på funktionsstödsförvaltningen."
 • "För två veckor sedan skulle ägaren påbörja sitt fängelsestraff, och det var i samband med det som katternas missförhållanden uppdagades."
 • "Men räddningstjänsten menar att brandvamaren bör flyttas till entrén så att kantorn får en tidig indikation på en eventuell brand i entrén och på det sättet kan påbörja en utrymning från orgelläktaren."
 • "För att möta bristen på boendeplatser för funktionsnedsatta beslutade kommunstyrelsen för drygt ett år sedan att påbörja arbetet med att förvandla Villa Vik i Lorentsberg till ett nytt gruppboende."
 • "Vi pratar om människor som varit på flykt i flera år och så kommer de till kommunen och kan äntligen börja leva igen och så ska de sitta och vänta flera månader för att påbörja studera svenska, säger Sabina Bico, integrationssamordnare Ronneby kommun."
 • "– Jag kan i dagsläget inte uttala mig om när man skulle kunna påbörja detta."
 • "Det fanns läkare på fartyget som kunde påbörja behandling inom en halvtimme och fartyget började samtidigt ta sig in till Karlskrona."
 • "Om domen vinner laga kraft och inte överklagas till Högsta domstolen kommer kommunen att påbörja arbetet under hösten 2018 eftersom utfyllanden av vikarna bara får göras under vinterhalvåret,"
 • "Nu ska en totalentreprenör upphandlas, för att påbörja nybygget så snart som möjligt."
 • "Räddningsarbetet är avslutat och polisen ska påbörja en teknisk utredning."
 • "Vi ska påbörja en lex Sarah-utredning för att se att våra rutiner har följts och att det inte finns några brister i rutinerna, säger Per Myrbeck, tf chef på funktionsstödsförvaltningen."
 • "För två veckor sedan skulle ägaren påbörja sitt fängelsestraff, och det var i samband med det som katternas missförhållanden uppdagades."
 • "Men räddningstjänsten menar att brandvamaren bör flyttas till entrén så att kantorn får en tidig indikation på en eventuell brand i entrén och på det sättet kan påbörja en utrymning från orgelläktaren."
 • "För att möta bristen på boendeplatser för funktionsnedsatta beslutade kommunstyrelsen för drygt ett år sedan att påbörja arbetet med att förvandla Villa Vik i Lorentsberg till ett nytt gruppboende."
 • "Vi pratar om människor som varit på flykt i flera år och så kommer de till kommunen och kan äntligen börja leva igen och så ska de sitta och vänta flera månader för att påbörja studera svenska, säger Sabina Bico, integrationssamordnare Ronneby kommun."

Diskussion om ordet påbörja