straffeftergift

straffeftergiften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till straffeftergift

Diskussion om ordet straffeftergift