späckad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet späckad

 • "Musikalen är späckad av vilda intriger."
 • "Idag tillträdde Maria Norrfalk som ny landshövding i Dalarna och hennes första vecka på det nya jobbet är späckad med uppdrag."
 • "Men, som en musikal sig bör, späckad med sång och musik i en charmig och gripande blandning, med massor av musikaliska örhängen i engelsk ” music hall-stil ”."
 • "Kongressen pågår i fyra dagar och är späckad med akademiska föreläsningar som berör forskning om olika funktionshinder inom idrotten."
 • "Stefan Löfven har en späckad dag framför sig under sitt besök i Saudiarabien, full av möten med kungligheter och regeringsföreträdare."
 • "Åklagarna vill lägga in ännu fler rättegångsdagar i en redan späckad förhandlingsplan och advokaterna varnar nu för att de kan komma att anmäla rättegångshinder, det vill säga begära att rättegången avbryts."
 • "- Vi har en späckad startlista, med namn som Stig Blomqvist, Björn Waldegård och Mikael Persbrant."
 • "Eftersom bortplogad snö ofta är späckad med vägsalter, oljor och tungmetaller och klassas som avfall, får den inte läggas var som helst."
 • "Löfven har dock fått mycket uppmärksamhet under sin Sverigeturné späckad med fototillfällen för media."
 • "Art Week Style.uz är späckad med musik, mode, film och många tillfällen för Karimova att visa upp sig tillsammans med influgna och högt arvoderade världsstjärnor."

späcka

späckar
späckade
späckat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet späcka på svenska?

Presens: späckar
Preteritum: späckade
Supinum: späckat

Rim på späcka

Ordet späcka har 2 betydelser

 • Inom mat
 • Inom bildligt
mat
bildligt

Vad betyder späcka inom mat ?

fylla där det finns utrymme; förse med, ibland med innebörden att det är välfylld|välfyllt eller närmar sig bristningsgränsen

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till späcka

Ordet späcka inom bildligt

Översättningar

Engelska