finis

[ˈfiːnɪs]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet finis?

[ˈfiːnɪs]

Vad betyder finis inom generell ?

fin person

Diskussion om ordet finis

finis

Substantiv

Hur används ordet finis

  • "he stayed until the finish"

Ordet finis har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom ALLMÄNT
ålderdomlig
ALLMÄNT

Ordet finis inom ålderdomlig

Synonymer till finis (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till finis (inom ålderdomlig)

Ordet finis inom ALLMÄNT

Synonymer till finis (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till finis (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet finis