tryout

tryouts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till tryout

Ordet tryout har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom utbildning
  • Inom musik
sport
utbildning
musik

Ordet tryout inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till tryout (inom sport)

Ordet tryout inom utbildning

Synonymer till tryout (inom utbildning)

Möjliga synonymer till tryout (inom utbildning)

  • run [ sport ]

Ordet tryout inom musik

Synonymer till tryout (inom musik)

Diskussion om ordet tryout