conciliate

conciliate
conciliated
conciliated
Verb

Översättningar

Ordet conciliate har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom norgespec
  • Inom generell
ekonomi
norgespec
generell

Ordet conciliate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till conciliate (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till conciliate (inom ekonomi)

Ordet conciliate inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till conciliate (inom norgespec)

Ordet conciliate inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till conciliate (inom generell)

Möjliga synonymer till conciliate (inom generell)

Diskussion om ordet conciliate